Bewegend leren en digitalisering als nieuwe lesmethodes in het onderwijs?

Leraren en schoolleiders stellen voor om deze nieuwe methodes toe te passen in het herziende onderwijs curriculum. Dit bevestigd nog eens extra hoe belangrijk en effectief het is om bewegend leren als nieuwe onderwijsmethode toe te passen in het zogenoemde kerndoelen pakket van het onderwijs.  

Ruim 2,5 miljoen kinderen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen lessen die gebaseerd zijn op dit zogenoemde kerndoelen pakket. Het huidige curriculum is al dertien jaar oud en is inmiddels wel aan vernieuwing toe. Én goed nieuws! Leraren en schoolleiders zijn aan zet om richting te geven aan het nieuwe curriculum. Zij hebben in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben ‘om uit te groeien tot volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan’. Hier zijn meerdere voorstellen uitgekomen, op verschillende leergebieden; van bewegen en kunst tot natuurlijk en mondiale thema’s, maar ook gewoon taal en rekenen.

Bewegend leren

Bewegend leren is geïntroduceerd als innovatieve leermethode door leraren en schoolleiders. Maar wat houdt bewegend leren exact in? Betekent bewegend leren simpelweg; buitenspelen, spelletjes spelen en 2x 45 min per week gymen? Nee, zeker niet. Het is de bedoeling dat kinderen écht iets leren terwijl ze springen, hurken en lopen. Dat hun spontane leerprocessen geprikkeld zullen worden: van onbewust naar bewust. Het is gebleken dat kinderen véel beter onthouden als ze spelenderwijs leren.

Bewuster omgaan met digitale middelen

Naast bewegend leren wordt er door leraren en schoolleiders ook voorgesteld om in het nieuwe curriculum kinderen van het primaire onderwijs bewuster om te laten gaan met digitale middelen. Active Floor biedt de uitkomst wat betreft een combinatie van bewegend leren en het omgaan met digitale middelen. Onze interactieve beweegvloeren bevatten honderden educatieve spellen en mogelijkheden om te leren en ontwikkelen.

Benieuwd wat Active Floor voor de onderwijsmethodes bij jou op school kan betekenen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@connectandplay.nl of benader ons op Instagram, Facebook of Linkedin!

Bron: Rtl nieuws