Anonymous User

Anonymous

€4.260,00 6 January 2019

Wie zijn wij?

Het doel van onze school is voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te creëren op, zowel cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De samenhang tussen deze 3 ontwikkelingsgebieden is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Om bovenstaande te bereiken willen we een school zijn waar kinderen zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: onderwijsbehoefte, samenwerken, zelfstandigheid, zelfverantwoording en “gezien worden”.

Waarom een Active Floor?

Wij geloven dat leren vooral leuk moet zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en dit willen continu stimuleren. We passen onze onderwijsmethode op de individuele behoeften van elk kind. De Active Floor zien wij als toegevoegde waarde in de leerontwikkeling voor alle leerlingen van onze school. Onze kernwaarden zullen nog verder tot leven komen met de Active Floor en daarom zien we dit als zo’n belangrijke aanvulling op ons didactisch systeem. Doordat kinderen bewegend aan de slag gaan met bijvoorbeeld taaloefeningen, blijft de informatie langer hangen en kunnen we de leerstof zo veel mogelijk aanpassen op de individuele ontwikkeling van ieder kind. De mogelijkheden en kansen zijn enorm.

Waarom crowdfunding?

Om de Active Floor aan te schaffen hebben wij uw hulp hard nodig. Wij zijn als school deze crowdfundingsactie gestart om het benodigde geld gesponsord te krijgen. Als wij de handen ineen slaan dan gaat dit zeker lukken. U kunt elk bedrag doneren, alle kleine beetjes zijn welkom.
Wij hopen op uw steun. Namens alle leerlingen en personeelsleden van de Paus Johannes school alvast bedankt!!

Paus Johannes School in De Meern

€4.260 of €6.000 raised
Select Payment Method
Personal Info

Terms

Donation Total: €50,00